Membership

Membership

Membership fees for 2018 will be agreed at the AGM on 12th March, 2018

In February 2017 at the AGM, the membership fees have been set at the following levels:-

Senior Fees  100 nok Membership and 200 nok Training Fee for your section
Student Fees          100 nok Membership and 200 nok Training Fee for your section
Junior Fees 100 nok Membership and 200 nok Training Fee for your section
Minis Fees 100 nok Membership and 200 nok Training Fee for your section
Support 50 nok Membership
Bergenhus* 100 kr
Fana* 100 kr

All members are to register a profile on minidrett.no and apply for membership through this portal. Invoices will be sent out via your minidrett account.

*membership in Bergenhus RK or Fana RK is for players (and supporters) who wish to be part of the Hordaland League and help build up a local senior competition. Contact Bergenhus or Fana

INSURANCE/LISENS

Insurance to play rugby is imperative for NRF run matches and competitions.   Without it you will not be allowed to play in the matches or competitions.   Insurance is for all rugby players from the year a player turns 13 and up.   The above membership fees do not include insurance to play rugby.   The insurance can be purchased via your min idrett logon.  For your first year of membership please contact the membership secretary who will organize this for you.  The insurance will be sent to you automatically each year once it has been set up.

 

Players aged 20+ 600 Nok per year valid from 1st January to 31st December.
Players aged 20+ extended license 1200 Nok per year valid from 1st January to 31st December.
Players aged 13-19 400 Nok per year valid from 1st January to 31st December.
Player aged 13-19 extended license 1000 Nok per year valid from 1st January to 31st December.
Daily license 200 Nok for one day only and can only be used once.
Referee 600 Nok per year valid from 1st January to 31st December.
Referee extended license 1200 Nok per year valid from 1st January to 31st December.
Tag/Touch (rugby u/kontakt)  

200 Nok per year valid from 1st January to 31st December.

 

LISENS/INSURANCE
Norsk rugbys høyeste organ, Forbundstinget, har vedtatt at alle spillere som deltar på lag i seriespill og turneringer i regi av forbundet, skal løse lisens. Lisensen er obligatorisk jfr. NRFs lov.

Lisenssatser er per kalenderår, fra og med 2018.
(Satsene er inkludert forsikringspremie)

Lisens:
Klubbmedlemskap kreves i tillegg.
kr. 600,-/person

Utvidet Lisens:
Klubbmedlemskap kreves i tillegg.
Lisenskort er inkludert i første registrering.
kr. 1200,-/person

Dag/arrangement Lisens:
Gjelder for en dag eller ett arrangement som går over flere sammenhengende dager, dog ikke over mer enn 7 dager.
Klubbmedlemskap kreves i tillegg.
Kvittering på betaling fra bank er gyldig lisensbevis.
kr. 200,-/person

Ta kontakt med medlemskap sekretær i første år om lisens.   Etter første år vil lisens bli fornyet automatisk.