Bergen Rugby Project (BRP)

Bergen Skoleprosjekt

Bergen rugby skoleprosjekt er et idrettsprosjekt som skal øke sportstilbudet i Bergen. Prosjektet bruker rugby og spillets egenskaper og verdier for å bringe sporten ut til alle, og introduserer også en ny sport i Bergensområdet. Prosjektet er spesielt rettet mot:

• Gutter og jenter i 13 -18 aldersgruppe og arbeider med å redusere frafall fra idretten.
• Jobber for å øke mangfoldet av aktiviteter i Bergensområdet gjennom rugby.

Bergen Rugby skoleprosjekt har vært et samarbeid mellom Bergen Rugbyklubb (BRK), BSI Rugby, Norges Rugbyforbund (NRF), Bergen Kommune og Idrettsrådet. Norges Idrettsforbund (NIF) har også vært en aktiv deltaker.

En av de viktigste målene for den offentlige helsepolitikken i Norge, er å redusere sosiale og helsemessige forskjeller. Bergen kommune har valgt barn og unge som sine viktigste målgrupper for dette arbeidet, og er i ferd med å utvikle en plan for å håndtere utfordringene i denne målgruppen. En viktig strategi er å arbeide for å engasjere unge mennesker som ikke er involvert i idrett, og rugby-prosjektet har allerede lyktes i dette. Også i denne forbindelse følger rugbyprosjektet i praksis opp målene til Bergen kommune ved sitt fokus på aktiviteter i vanskeligstilte områder i Bergen.

Prosjektet har pågått i tre år (2010 – 2013) og ledes av Karl Frisch. Karl er har trenersertifisering på nivå 3 i Det internasjonale rugbyforbundet, og har sitt kontor i Idrettens hus på Brann stadion. For dette prosjektet, har han fått hjelp av tre NIFs utvekslingsprogram med trenere fra Sør-Afrika. Disse trenerne har vist seg å ha en helt spesiell forståelse av ungdom fra ulike kulturer og nyankomne innvandrere til Norge. I tillegg har Karl også hatt bistand av lokalt basert trenere.

Prosjektet har vært drevet gjennom tag-rugby i skolen og blitt arrangert skolekonkurranser to ganger årlig. Tag-rugby er en mer ungdomsvennlig variant av rugby, hvor en takling er representert ved å trekke løs “tags” av motstanderen.

Interesserte deltakere inviteres til klubbens ordinære treninger, og derfra har enkelte gått videre til å representere Norge i store turneringer. Et eksempel på dette er Norges første junior-seier mot Sverige i løpet av sommeren 2013. I tillegg deltok noen juniorer på en leir i Storbritannia i 2015, samt at de var med på laget som ble norgesmestre!

Junior TrainingMinis_Training.