Donate and get tax reductions! Skattefradrag for gaver!

Norwegian tax laws allow for donation to charitable and voluntary organisations and all sports clubs come under this, us included! This means that for any money donated to the club you can deduct 27% of the sum on your tax report, and the best thing? We can make it happen for you!

How do you get to benefit from this?

  1. Make a donation to our account 9521.65.33675 put Gave til klubben and your name in the message to sender field.
  2.  Send an email to bergenrugby@gmail.com with your personnr and folkeregistrert name
  3.  We will confirm your payment and register it in the central system, remember to check the automated tax form you get to see that it’s been properly registered.*

For more info on this please see https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/skattefradrag-for-gaver/

*Donations have to be minimum 500 and maximum 20.000 NOK to be liable for the deduction.

Det nærmer seg årsslutt og du kan få redusert skatten din ved å donere penger til BRK! For gaver mellom 500 og 20000 kr vil 27% bli gitt til deg som skattereduksjon. Følg denne oppskriften for å utløse reduksjonen:

  1. Overfør pengene til vår konto 9521.65.33675 og skriv “Gave til klubben” og navnet ditt i melding til mottaker feltet.
  2. Send oss en epost på bergenrugby@gmail.com med personnr ditt og fullt navn
  3. Vi bekrefter betalingen og legger denne inn i systemet. Husk å sjekke selvangivelsen for det innbetalte beløpet!

For mer info, se: https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/skattefradrag-for-gaver/